کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

کپسول بسفايج

-(2 Body) 
دافع مواد سوداوي، رافع ترس بي‌جاي سوداوي، از بين برنده ردائت اخلاق، ملين طبع سوداوي مزاجان
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:47,000 تومان - 46,060 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول بسفايج/kapsul-e basf?ya(e)j/

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: دافع مواد سوداوي، رافع ترس بي‌جاي سوداوي، از بين برنده ردائت اخلاق، ملين طبع سوداوي مزاجان

توضيحات:

بسفايج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ، و جهت دفع سودا و جذام و بيماري‌هاي سوداوى مفيد است. به‌جهت آنكه استفراغ جوهر سودا از قلب و دماغ مى‏نمايد مفرح بالعرض است.

افتيمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع و تشنج امتلائي و صرع و غم و سودازدگي (ماليخوليا) و مانيا و جنون و كابوس و وسواس سوداوى و فالج و لقوه و خدر و تفريح قلب مفيد است. و بالخاصية جهت امراض سوداوى و تنقيه سودا بي‌عديل است. افتيمون براي درمان ترس بي‌جا، مجرب است.

شکرسرخ: ملين طبع و سريع النفوذ به عمق بدن است و جهت تقويت ارواح و قوى و كبد و توليد خون صالح و رفع خلط سوداوى و امراض آن‏ نافع است.

اجزاء فراورده: بسفايج، افتيمون، شکر سرخ

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مسهل سودا و بلغم، مفتح سدد، ملطف، ملين طبع، مقوي ارواح و قواي بدن

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: به دليل وجود شکر سرخ در ترکيب دارو در مبتلايان به ديابت احتياط شود. در کودکان زير 12 سال تجويز نشود.

عوارض جانبي: ممکن است باعث سرخي پوست يا ايجاد بثورات شود که با قطع دارو و مصرف داروهاي موضعي مانند روغن بنفشه بهبود مي‌يابد.

کپسول بسفايج، مواد را به سطح مي‌ريزد و با مصرف بيش از حد دارو به مدت طولاني ممکن است بثوراتي در پوست يا گلو ظاهر شود.

افتيمون، مضر صفراوى و جوانان و محرور المزاجان است و مي‌تواند باعث اضطراب و عطش شود.

دستور مصرف: هر 8 الي 12 ساعت يک الي دو کپسول ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: مصرف بيش از حد دارو به مدت طولاني ممکن است باعث تهوع، استفراغ، و دلپيچه شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

کپسول بسفایج
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image