کپسول ماسک

-(2 Body) 
کپسول ماسک ProductName : کپسول ماسک
نافع در شب‌ادراري کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالي، استرخاي مثانه و مجاري ادراري.
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:32,500 تومان - 31,850 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول ماسک البول /kapsul-e m?sekolbowl/

خواص دارو: نافع در شب‌ادراري کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالي، استرخاي مثانه و مجاري ادراري.

اجزاي دارو: زير? سياه، کندر، حبّ الآس (مکد. يک واحد).

زمان، مقدار، و روش مصرف: پيش از صبحانه، دو کپسول.

ملاحظات مصرف: درصورت ايجاد يبوست، از معجون گلقند استفاده شود. در افرادي که دچار تنگي مجاري صفراوي و پروستاتيت هستند با احتياط تجويز شود.

 

کپسول ماسک
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image