Date History

دستور "امام خميني"(ره) در مورد عدم مذاكره با فرستاده كارتر درباره گروگان‏ها (1358 ش)