روغن کراث

-(1 Body) 
روغن کراث ProductName : روغن کراث
درد گوش، رياح آن و دوي و طنين، نافع بواسير
ProductType : روغن
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:11,000 تومان - 10,780 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

روغن کراث /rowqan-e ko(a)r(r)?s/

 

خواص دارو: نافع در درد و رياح گوش، دوي، طنين، درد بواسير.

اجزاي دارو: کراث، روغن گل سرخ؛ سرک?.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: به زخم‌هاي باز و چشم‌ها ماليده نشود. ( براي مصارف خارجي مي باشد)

 

روغن کراث
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image