کپسول قرص مُر (حبس طمث)

-(0 Body) 
مدرّ حيض؛ مسقط جنين؛ مفتّح سدد؛ مسخّن رحم.
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:0 تومان - 0 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول قرص مُرّ (حبس طمث) /(kapsul-e qors-e morr (habs-e tams/

خواص دارو: مدرّ حيض؛ مسقط جنين؛ مفتّح سدد؛ مسخّن رحم.

اجزاي دارو: مرّ مکّيّ؛ ترمس؛ برگ سداب، فودنج، مشکطرامشيع، فوّه، حلتيت، سکبينج، جاوشير، فسط شيرين، سنبل الطّيب؛ آب سداب.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، 1-2 کپسول.

ملاحظات مصرف: پنج روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتي که تا ده روز بعد از قطع دارو عادت ظاهر نشد، دوباره شروع کنند. چون اين دارو مسقط جنين است، در بارداري و شيردهي و افرادي که دچار خونريزي هستند تجويز نشود.

 

کپسول قرص مُر (حبس طمث)
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image