کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

پماد کوهان شتر

-(6 Body) 
رافع شقاق اعضا، مفيد براي درد شقاق مقعد و بواسير
ProductType : پماد
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:27,000 تومان - 26,460 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

پماد کوهان شتر/pom?d-e kuh?n-e shotor/


خواص دارو: رافع شقاق اعضا، مفيد براي درد شقاق مقعد و بواسير

اجزاي دارو: کوهان شتر

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبق دستور پزشک مصرف شود

 

پماد کوهان شتر
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image