شربت وجي

-(0 Body) 
شربت وجي ProductName : شربت وجي
مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشي از رطوبت دماغ
ProductType : شربت
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:39,000 تومان - 38,220 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

شربت وجّي/šarbat-e vajji/ 


خواص دارو: مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشي از رطوبت دماغ.

اجزاي دارو: وج، سکنجبين ساده.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم‌ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخوري از شربت در يک استکان آب (در فصل گرم، شهرهاي گرمسير، گرم‌مزاجان، و جوانان با آب سرد و در فصل سرد، شهرهاي سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم). با صلاحديد پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.

 

شربت وجی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image