کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

کپسول چوب چيني

-(4 Body) 
نافع ماليخوليا، بواسير، جذام، آتشک، قروح سوداوى، وسواس و جميع امراض سوداويه
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:60,000 تومان - 58,800 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول چوب چيني (سودا)/ kapsul-e ?ub-e ?ini ( sowd?)/

 
شکل دارويي: کپسول
 
موارد مصرف: مفرّح؛ محلّل سودا؛ نافع براي ماليخوليا، بواسير، وسواس، و قروح و امراض سوداوي
 
توضيحات: از اجزاي مهم اين داروي مرکب، چوب چيني است که به سرعت به نقاط دور و عروق ريز بدن نفوذ مي‌کند. اين گياه مرکب القوي و مايل به حرارت و يبوست است و در درمان انواع بيماري‌ها با سبب سوداوي (مانند جرب، حکه، تب ربع، نواصير، داءالفيل، اورام صلبه، بهق و برص سياه و ماليخوليا ناشي از احتراق بلغم) مفيد و مؤثر است. ساير اجزاي اين دارو نيز از خواص سودمندي چون تقويت دل و دماغ و معده و حرارت غريزي، ترياقيت، ايجاد فرح، تسکين درد مفاصل، تقويت باه و ايجاد انعاظ برخوردارند. از بين اين اجزا به خصوص لاجورد مورد استفاده در دارو که به شکل نانو درآمده داراي اين خواص است: جالى و صاف کننده اخلاط از کدورات و مسهل سودا و اخلاط غليظه مخلوط به خون و بالخاصيت دافع سوداى حوالى قلب و امراض سوداويه و غم و هم و توحش و بخارات غليظه و مفرح و مقوى قلب. در اين دارو چوب چيني، حکم نفوذ دهنده اثر لاجورد مغسول به قلب و دماغ را دارد. 
 
اجزاء فراورده: زرنباد، جدوار، زراوند مدحرج، خولنجان، ماهيزهرج، ريوند چيني، افتيمون، هليله سياه، لاجورد مدبّرمغسول، تربد مدبّر، دارچين، سنبل‌الطيب، مصطکي، جوزبوا، زعفران، بسباسه، قرنفل، چوب چيني، عسل کف‌گرفته
نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مسهل سودا، مفرح، مقوي دل و دماغ و معده، مفتح سدد، محلل، ملطف، مصفي خون و ارواح 
 
مزاج کلي دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: در افراد مبتلا به آلرژي‌هاي پوستي با احتياط تجويز شود (قرنفل، دارچين، جوزبوا، و خولنجان ممکن است باعث ايجاد درماتيت تماسي شوند). در مصرف کنندگان داروهاي رقيق کننده خون مانند وارفارين، هپارين، و داروهاي ضد پلاکتي با احتياط مصرف شود. در افراد مبتلا به خونريزي‌هاي داخلي (مانند بيماري کوليت اولسروز يا خونريزي شديد زنان) ممنوع است.
به دليل وجود ريوند در ترکيب دارو از مصرف آن در افراد دچار درد شکمي با منشأ ناشناخته، بيماري‌هاي التهابي روده، و کودکان زير 12 سال خودداري شود.
 
عوارض جانبي: معمولا مصرف دارو با دوز توصيه شده عارضه‌اي ايجاد نمي‌کند.
 
دستور مصرف: هر 8 ساعت يک کپسول با آب ميل شود.
 
تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. 
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: در دوران حاملگي، شيردهي و اطفال زير سه سال ممنوع است و در افراد زير 14 سال با احتياط مصرف شود.
 
نکات قابل توصيه: در افرادي که داراي سوداي متعفن مي‌باشند، احتمال دارد بعد از 40 روز از مصرف دارو، دچار تاول‌هاي متعفن شوند که پس از مدتي کاملا از بين مي‌رود. اين امر به دليل عملکرد پاکسازي کننده داروست و عارضه محسوب نمي‌شود بلکه براي بدن مفيد است.
 
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
4- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
5- PDR 2008
کپسول چوب چینی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image