کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

معجون مبدل المزاج

-(4 Body) 
مبدّل مزاج از سردي به گرمي بدون ايجاد احتراق در خون؛ نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده، درد مفاصل، عرق النّسا، سلس البول؛ مفيد در ترک اعتياد به افيون.
ProductType : معجون
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:35,000 تومان - 34,300 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

معجون مبدّل المزاج (گرمابخش)/ma’jun-e mobaddelolmez?j/ 

 

شکل دارويي: معجون و کپسول

موارد مصرف: مبدل مزاج از سردي به گرمي بدون ايجاد احتراق در خون، نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، عرق النسا، سلس البول و بي اختياري ادرار، ترک اعتياد به افيون.
 
توضيحات: آذاراقي که جزء اصلي اين داروست صرف نظر از کيفيت گرم و خشک خود، مزاج سرد رديء را به مزاج گرم نيکو تبديل مي‌کند ولي حتما بايد در وقت نياز و همراه با مصلحات خورده شود. اين گياه براي درمان بيماري‌هاي سيستم عصبي مانند فالج، استرخا، درد كمر، و وجع مفاصل نيز مؤثر دانسته شده است. 
ساير اجزاي اين دارو نيز از خواص سودمندي چون تقويت دل و دماغ و معده و حرارت غريزي، ترياقيت، ايجاد فرح، تسکين درد مفاصل، و تقويت باه برخوردارند و با کمک تصفيه خون و ارواح از اخلاط سوداوي، تجفيف رطوبات، دفع اخلاط سوداوي يا بلغمي از بدن، تفتيح سدد، به تقويت اعضاي رئيسه و امعا و کليه کمک مي‌کنند و باعث برطرف شدن سوءهاضمه ناشي از سردي مزاج احشا مي‌شوند. 
اجزاء فراورده: اذاراقي مدبر، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کتيرا، مغز نارگيل، چلغوزه، هل، زرنباد، شقاقل، صندل سفيد، آمله، هليله سياه، قرنفل، عود هندي،‌ عسل کف گرفته
 
نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مبدل مزاج بسيار سرد رديء فاسد به مزاج حار جيد صالح، مسهل سودا و اخلاط محترق، مفرح، مقوي ارواح و اعضاي رئيسه، مفتح سده، مسخن، هاضم طعام
 
مزاج کلي دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: در افراد با سابقه آلرژي به گياهان دارويي (به‌خصوص اسطوخودوس، ميخک، هل، زرنباد) با احتياط تجويز شود. در بيماران با سابقه بيماري قلبي تجويز نشود.
 
عوارض جانبي: معمولا مصرف دارو با دوز توصيه شده عارضه‌اي ايجاد نمي‌کند. در بعضي افراد ممکن است باعث تپش قلب يا گرگرفتگي يا ايجاد بثورات پوستي شود. در اين صورت دارو بايد قطع شود. 
در اين دارو آذاراقي با شير اصلاح شده و با اين دوز مصرفي، سميتي ندارد اما مصرف خودسرانه و بيش از دوز توصيه شده مي تواند منجر به عارضه شود.
 
دستور مصرف: يک کپسول 500 ميلي‌گرمي (يا يک نخود از معجون) قبل از صبحانه و قبل از شام.
تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. 
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: در دوران حاملگي و شيردهي ممنوع است و بهتر است حتي الامکان زير 16 سال نيز استفاده نشود و داروهاي جايگزين به‌کار رود.
 
نکات قابل توصيه: اين دارو به دو شکل معجون و کپسول ارائه شده است. براي تهيه کپسول، معجون پس از گذشت زمان ادراک، مجددا خشک شده و براي سهولت مصرف به‌صورت کپسول 500 ميلي ارائه مي‌شود. 
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
4- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
5- PDR 2008
معجون مبدل المزاج
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image